parodontax®

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internet GlaxoSmithKline (GSK) streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op GSK-websites worden verzameld en van de manier waarop GSK daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens GSK verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan GSK is doorgegeven. GSK of de bedrijven waarmee GSK samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u hebt verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u hebt verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op heeft om van GSK (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan GSK daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere GSK bedrijven. Bij dit proces worden geen persoonsgegevens vrijgegeven aan derden.

Deze website wordt gepubliceerd door GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV (Site Apollo, Avenue Pascal, 2- 4- 6, 1300 Wavre). Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, mag u de site niet gebruiken. De website met internetadres parodontax.be en alle informatie die op deze website is geplaatst, is uitsluitend gericht op inwoners van België. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd. Deze website bevat oorspronkelijke ideeĆ«n, teksten en grafisch materiaal. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline behoudt zich terzake al haar rechten voor.

GlaxoSmithKline machtigt u bij deze delen van deze site voor eigen gebruik en zonder commerciƫle doeleinden te verveelvoudigen. Behoudens deze beperkte toestemming is ieder gebruik, geheel of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze site of gedeelten daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GlaxoSmithKline, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info.nlch@gsk.com

Hyperlinks of deeplinks naar deze website mogen slechts op zodanige wijze worden gerealiseerd dat te allen tijde duidelijk is dat deze website wordt aangeboden door GlaxoSmithKline en bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat de website van GlaxoSmithKline door een derde wordt aangeboden. Tot het plaatsen van hyperlinks en deeplinks naar deze website mag slechts worden overgegaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GlaxoSmithKline, en slechts indien zulks niet in strijd is met de wet.